SLG CeljeSLG Celje

NAGRADA VLADIMIRJA KRALJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO ALJI PREDAN

Dramaturginja, prevajalka in urednica Alja Predan je prejemnica nagrade Vladimirja Kralja za življenjsko delo, ki ga za dosežke na področju kritiškega, teatrološkega, dramaturškega in drugega strokovnega dela na področju uprizoritvenih umetnosti na vsaki dve leti podeljuje Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (DGKTS). 
Utemeljitev:
Opus dramaturginje, prevajalke, urednice in teatrologinje Alje Predan poleg celovitega in večstranskega pristopa h gledališkemu dogodku in njegovemu spremljajočemu kontekstu vseskozi zaznamujeta želja in premislek po vzpostavljanju povezave med slovenskim in mednarodnim prostorom. Kot dramaturginja, teatrologinja, urednica in prevajalka h gledališču pristopa z več zornih kotov, kar zaznamuje tudi njeno večplastno razumevanje njegovega delovanja. V polju, ki je bilo ob njenem vstopu pred štirimi desetletji izrazito maskulinizirano in kjer so še danes vidne neenakosti, je Alja Predan s svojo profesionalnostjo, ambicioznostjo, preudarnostjo, načelnostjo in avtonomnostjo, a tudi odprtostjo in zaupanjem, tlakovala pot mnogim dramaturginjam in teatrologinjam kasnejših generacij in je nenadomestljiva soustvarjalka slovenske gledališke krajine.